شبکههای جونیپر[1] مبتنی بر پالس: انجام کار در هر مکان، هر زمان، و از هر دستگاه

خلاصه

شرکت: شبکه های جونیپر

صنعت: فناوری

چالش ها:

دسترسی به اطلاعات و برنامههای کاربردی کسب‌‌ وکار، از طریق اسمارتفونهای[2] شخصی و تبلتها برای کارکنان سادهتر میگردد.

راهحل شبکه:

  • گذرگاه پالس سری MAG[3]
  • ارتباط امن پالس (SSL-VPN)[4]
  • سیاست امنیت پالس

نتایج

  • دسترسی آسان به برنامههای کاربردی از طریق دستگاههای سیار شخصی
  • افزایش بازدهی و رضایت کارکنان

توانایی انجام کار در هر زمان، و از هر مکان، آسایش زیادی ایجاد میکند- و معمولا در دنیای رو به توسعه و پویای کنونی به عنوان امری کاملا ضروری بهحساب میآید. تمایل زیادی بین مردم وجود دارد تا دستگاههای سیار شخصی (BYOD)[5] خود را وارد محیط کار کنند، اما پیش از اینکه بخش فناوری اطلاعات شرکت (IT)[6] این آزادی را به افراد دهد، این اطمینان باید عمیقا حاصل شود که استانداردهای سازمان در حوزه امنیت و حریم خصوصی رعایت میگردد- به ویژه اینکه بسیاری افراد میتوانند از طریق اسمارتفونهای شخصی، تبلتها و لپتاپهایشان، به این اطلاعات و برنامههای کاربردی حساس شرکت دسترسی یابند. در حوزه امنیت پالس نیز استثنا وجود ندارد.

چالش

کارکنان شبکه جونیپر از انواع مختلف اسمارتفونها[7] و تبلتها برای کار روزمره ، و اغلب از دستگاههای موبایل شخصیشان، و اسمارتفونهای استاندارد مورد تایید شرکت، استفاده میکنند، اما بعضی افراد ترجیح میدهند از پلتفرمهای مختلف دیگر استفاده نمایند. با وجود تقاضا برای استفاده از دستگاههای سیار شخصی (BYOD)، کارکنان تنها مجاز به انجام فعالیتهای کمی همچون چک کردن ایمیل یا دسترسی به اینترنت از دستگاههای شخصیشان هستند. دسترسی امن به برنامههای کاربردی کسب و کار، از طریق دستگاههای شخصی مستلزم مراحل زیادی است، و بسیاری از کارکنان این فرایند را طاقتفرسا میدانند. کارکنان مجبور هستند به صورت دستی به پیکرهبندی تنظیمات دسترسی Wi-Fi[8] و VPN بپردازند. و همچنین نیازمند استفاده از رمزهای امنیتی به منظور تایید دومرحلهای، پیش از دسترسی به شبکه امن پالس شرکت هستند.

بخش فناوری اطلاعات شرکت جونیپر قصد دارد استفاده از دستگاههای سیار شخصی را سادهتر کند و این امکان را برای کارکنان فراهم سازد به برنامههای کاربردی بیشتر دسترسی پیدا کنند، که در نهایت آنها را قادر میسازد در هر مکان، هر زمان و با استفاده از هر دستگاهی، بازدهی بیشتری داشته باشند. آسایش در اولویت قرار دارد، اما امنیت نیز مسئله مهمی است. اطلاعات محرمانه و حق مالکیت معنوی شرکت جونیپر باید حفظ گردد.

" در شبکه‌های جونیپر، راهحل مربوط به خدمات شخصی درحوزه استفاده از BYOD (دستگاههای سیار شخصی)، زندگی کارکنان را راحتتر میکند، اما بخش مدیرت خدمات، موضوع حمایت خود را در ارتباط با دسترسی به BYOD کاهش داده است.

-باسک لیِر

معاون ارشد و رئیس افسر اطلاعات شبکههای جونیپر

راهحل

در حال حاضر کارکنان جونیپر، دسترسی مستمری به شبکههای کابلی و سیمی دارند که خدمات سلف-سرویس BYOD را امکانپذیر میسازد. کنترل دسترسی یکپارچه، باعث تعدیل امنیت پالس سری MAG، گذرگاه امن پالس، اتصال امن پالس (SSL VPN)، و کنترل دسترسی یکپارچه امن پالس (UAC)[9]، و همچنین فناوری ایرواچ[10]، به عنوان شرکت ثالث پیشرو در حوزه مدیریت دستگاههای سیار (MDM)[11] میگردد.

کنترل دسترسی یکپارچه به شبکههای کابلی و سیمی، این امکان را به کارکنان میدهد تا دائما ارتباط داشته باشند، و در هر مکانی که هستند با هم کار کنند، و در زمان حرکت نیز از کار لذت برده و دارای انعطافپذیر باشند، و به این ترتیب میتوانند به خدمات و ابزارهای کارآمد مورد نیازشان دسترسی یابند- و در عین حال، استانداردهای امنیتی سرسختانه شرکت جونیپر را نیز رعایت کنند. تنها با چند کلیک روی صفحه، کارکنان در مسیر راه خود میتوانند تماس صوتی یا ویدئویی مایکروسافت‌‌لینک[12] برقرار کنند، یا از برنامه مایکروسافت آفیس365[13]، یا سایت Salesforce.com، یا برنامههای کاربردی دیگر، در هر مکان یا توسط هر دستگاه سیاری استفاده کنند.

21

با توجه به این تصاویر، کنترل دسترسی یکپارچه، باعث تعدیل چارچوب امن پالس برای پشتیبانی از کنترل دسترسی شبکه ویژگی-محور برای دستگاههای سیار میگردد. تضمینهایی از طریق زبان نشانهگذاری تایید شده امنیتی با استاندارد باز (SAML)[14] فراهم میگردد، که باعث تایید اعتبار و همچنین عدم نیاز به وارد کردن مجموعهای از اعداد تصادفی به منظور ارتباط امن میگردد. تنها، دستگاههای سیاری که در AirWatch MDM ثبت و سازگار با شرایط ارزیابی هستند، اجازه دسترسی به شبکه شرکت را دارند. از آنجاییکه به دستگاهها براساس وضعیت امنیتیشان دسترسی داده میشود، به دستگاههای سازگارتر، اجازه دسترسی به مجموعه گستردهتری از برنامههای کاربردی داده میشود، درحالیکه دستگاههایی که دارای سازگاری کمتری هستند، دارای محدودیت در زمینه دسترسی اینترنتی هستند. سیاست امنیت پالس (UAC) تضمین میدهد که کارکنان در هنکام ورود به محیط آفیس شبکه جونیپر، در بخشهای صحیح شبکه قرار گیرند، درحالیکه اتصال امن پالس (SSL-VPN) به تقویت این سیاست میپردازد که آیا کارکنان، از راه دور به شبکه شرکت دسترسی دارند یا خیر.

نتایج

" در شبکههای جونیپر، روش سلف-سرویس در حوزه BYOD، زندگی کارکنان را آسانتر میکند و بخش خدماتی ما روند کاهشی را در موضوعات پشتیبانی مرتبط با دسترسی BYOD مشاهده میکند."

در حال حاضر که برقراری ارتباط و اتصال مستمر بسیار آسان است، کارکنان شبکههای جونیپر از اسمارتفونهای شخصی و تبلتهایشان به منظور چک کردن ایمیل، برقراری تماس تلفنی، همکاری، و دسترسی به منابع، بیشتر استفاده میکنند. تجربه کار سیار، آنچنان انعطافپذیر است که کارمند میتواند از تلفن هوشمند یا تبلت خود حتی در بخش حمل و نقل عمومی در مسیر خود به سمت اداره برای مثال در شهر سانویل، بخش کالیفرنیا[15] استفاده کند، و از پارکینگ به سمت اداره خود حرکت کند- و همزمان با شبکه شرکت، اتصال مداوم داشته باشد. این فرایند یک تحول یکپارچه است زیرا کارکنان به محض ورود به منطقه پارکینگ شرکت از طریق سیستم وای فای[16]به شبکه جونیپر متصل و در آن شناسایی میشوند.

مراحل بعدی و کسب تجارب

استفاده از BYOD، از زمان پیادهسازی سیستم کنترل دسترسی یکپارچه افزایش یافته است که منجر به رضایت بیشتری در کارکنان شد، این نوع یکپارچهسازی استاندارد دارای نقش مهم دیگری نیز است. استفاده از راهحل پالس امن و راهحل ثالث برای پیادهسازی درون-شرکتی در شبکه جونیپر این امکان را ایجاد میکند تا بهترین شیوه و بازخورد برای توسعه و فرایند پشتیبانی در حوزه تولید پالس امن ارائه گردد.

کسب اطلاعات بیشتر

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در زمینه راه‌حل‌ها و تولیدات امن پالس از سایت www.pulsesecure.net دیدن فرمایید.

اطلاعاتی در مورد پالس امن، LLC[17]

شرکتهای پالس امن LLC، به عنوان ارائه دهندگان پیشگام در حوزه خدمات دسترسی و امنیت موبایل، هم برای شرکتها و هم برای ارائه دهندگان خدمات دیگر هستند. تمام شرکتهای جانبی و در اندازههای مختلف، از محصولات مربوط به شبکه خصوصی مجازی (VPN) پالس شرکت، محصولات کنترل دسترسی شبکه، و محصولات امنیت سیار استفاده میکنند تا امنیت و یکپارچگی کاربر نهایی را نسبت به سازمانشان فراهم سازند. وظیفه پالس امن اینست که راهحلهای سیستم شرکتی باز و یکپارچهای ایجاد کند تا بازدهی کسب و کار را از طریق ارتباط پویای یکپارچه تقویت کند.

JUNIPER_NETWORKS-ON-PULSE21-t.pdf

 


[1] Juniper Networks

[2]تلفنهای هوشمند

[3]گذرگاه دسترسی سیار

[4]شبکه خصوصی مجازی- لایه سوکت امن

[5]دستگاههای سیار شخصی

[6]فناوری اطلاعات

[7]تلفنهای هوشمند

[8]وای-فای

[9] کنترل دسترسی یکپارچه

[10] AirWatch

[11]مدیریت دستگاه سیار

[12] Microsoft Lync

[13] Microsoft O_ce365

[14] زبان نشانهگذاری تایید شده امنیتی

[15] Sunnyvale, CA

[16] Wi-Fi

[17]شرکتهای با مسئولیت محدود